Version Bêta
Vous accédez à cette page dans sa version bêta. Si vous souhaitez afficher la version normale, cliquez ici

Voorwaarden van Thalys voor omwisselen en annuleren (reizen tussen Frankrijk, België, Duitsland en Nederland)

De tariefvoorwaarden van de Thalys krijgen een nieuw uiterlijk! Thalys wijzigt zijn aanbod van diensten om deze beter af te stemmen op uw wensen en om u het beste op gebied van treinreizen te bieden!

In afwachting van de invoering van het volledige aanbod, worden er nu al 2 mogelijkheden aangeboden: 


U reist vóór 10 december 2017

Dan is het oude Thalys aanbod nog van kracht. Voorwaarden voor omwisseling en annulering: • NO FLEX-tarief :

Uw tickets kunnen niet omgewisseld of gerestitueerd worden.
 

Tarief Jeune en Senior :

Uw tickets kunnen vóór vertrek, en tot 1 uur na vertrek in het vertrekstation van uw Thalys-trein eenmaal worden omgewisseld en zonder kosten worden gerestitueerd.


 • Tarief Thalys Family Thalys Kid :

Uw tickets kunnen tot aan het vertrek, en tot 1 uur na vertrek in het vertrekstation van uw Thalys-trein zonder kosten worden omgewisseld of gerestitueerd.
Daarna kunnen uw tickets met een inhouding van 50% worden gerestitueerd.
 

 • Tarief Thalys SEMI FLEX :

Uw tickets kunnen tot de dag vóór uw vertrek eenmaal worden omgewisseld.
Uw tickets kunnen vóór vertrek,
en tot 1 uur na vertrek in het vertrekstation van uw Thalys-trein worden gerestitueerd met een inhouding van 50%.
 

 • Tarief Thalys FLEX :

Uw tickets kunnen vóór vertrek,
en tot 1 uur na vertrek in het vertrekstation van uw Thalys-trein zonder kosten worden omgewisseld en gerestitueerd.
Daarna kunnen uw tickets met een inhouding van 50% worden gerestitueerd.
 

 • Tarief LYS :

Uw tickets kunnen vóór vertrek,
en tot 1 uur na vertrek in het vertrekstation van uw Thalys-trein eenmaal worden omgewisseld en zonder kosten worden gerestitueerd.
Uw tickets kunnen niet gerestitueerd worden.


U reist na of op 10 december 2017

Het nieuwe aanbod is van toepassing. Dan kan u genieten van de nieuwe voorwaarden voor wat betreft het omwisselen en annuleren van tickets.


 • STANDAARD MINI Tarief: 

Uw tickets kunnen niet omgewisseld of terugbetaald worden.


 • STANDAARD Tarief:

Uw tickets kunnen omgewisseld worden mits een inhouding van 15 euro, en het prijsverschil van het ticket, indien van toepassing.  Uw tickets zijn terugbetaalbaar tot 50%.


 • COMFORT Tarief:

Uw tickets kunnen omgewisseld worden mits een inhouding van 15 euro, en het prijsverschil van het ticket, indien van toepassing.  Uw tickets zijn terugbetaalbaar tot 50%.


 • PREMIUM Tarief: 

Uw tickets kunnen, zonder kosten, omgewisseld worden en zijn voor 100% terugbetaalbaar.


 • Thalys Family Tarief en Thalys Kid Tarief:

Uw tickets kunnen, zonder inhouding, worden omgewisseld of terugbetaald voor uw vertrek en tot één uur na uw geplande vertrek in het vertrekstation van uw Thalys.

Daarna kunnen uw tickets worden terugbetaald met een inhouding van 50%.


 • JONGEREN Tarief:

Uw tickets kunnen eenmaal voor uw vertrek omgewisseld worden, alsook tot 1 uur na uw geplande vertrek. Uw tickets zijn voor 100% terugbetaalbaar voor uw vertrek en tot 1 uur na uw geplande vertrek.


 • SENIOR Tarief:

Uw tickets kunnen eenmaal voor uw vertrek en tot 1 uur na uw geplande vertrek omgewisseld worden. Uw tickets zijn voor 100% terugbetaalbaar voor uw vertrek en tot 1 uur na uw geplande vertrek.


Voorwaarden van TGV, INTERCITÉS voor omwisselen en annuleren

Prem's-tarieven en andere aanbiedingen :


Uw tickets kunnen niet omgewisseld of gerestitueerd worden.
 

Loisirs-tarieven :

Uw tickets kunnen worden omgewisseld of gerestitueerd met een inhouding van € 5 vanaf 30 dagen vóór vertrek.
Als de wijziging plaatsvindt op de dag vóór of van vertrek, wordt er € 15 (TGV-ticket) of € 12 (Intercités-ticket) per persoon en per traject ingehouden. Bij deze inhouding wordt het eventuele prijsverschil tussen het oude en het nieuwe ticket opgeteld.
Na vertrek kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd.

 

Tarieven Carte Jeune, Carte Senior, Carte Week-end, Carte Enfant+, Carte Familles nombreuses, Carte Congés annuels, Carte famille militaire :


Uw tickets kunnen tot twee dagen vóór vertrek zonder inhouding worden omgewisseld of gerestitueerd.
Als de wijziging plaatsvindt op de dag vóór of van vertrek, wordt er € 5 per persoon en per traject ingehouden. Bij deze inhouding wordt het eventuele prijsverschil tussen het oude en het nieuwe ticket opgeteld.
Na vertrek kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd.

 

Pro-tarieven en Frequent-abonnement :


Uw tickets kunnen zonder kosten worden omgewisseld tot een half uur na vertrek van uw trein
en tot 2 uur na vertrek van uw trein als u ze omwisselt vanaf uw vertrekstation in Frankrijk en voor hetzelfde traject.
Uw tickets kunnen tot 2 uur na vertrek zonder kosten geannuleerd worden.

 

Tarieven voor mindervaliden en begeleiders, Carte militaire :


Uw tickets kunnen zonder kosten worden omgewisseld tot een half uur na vertrek van uw trein en tot 2 uur na vertrek van uw trein als u ze omwisselt vanaf uw vertrekstation in Frankrijk en voor hetzelfde traject.
Uw tickets kunnen tot 2 uur na vertrek zonder kosten geannuleerd worden.

Voorwaarden van Eurostar voor omwisselen en annuleren (reizen tussen Frankrijk, België en Engeland)

Business Premier: het meest flexibele tarief


Komt in aanmerking voor kosteloze wijziging en vergoeding voor vertrek en tot twee maanden na de oorspronkelijke datum van vertrek.

Standard en Standard Premier


De tickets kunnen omgewisseld worden tegen betaling van € 40 per volwassene per traject. Voor kinderen is dit € 20.
Tarief komt niet in aanmerking voor vergoeding.


Voorwaarden van TER voor omwisselen en annuleren

Tarieven Découverte Senior, Enfant+, Jeune, Sejour, Carte Jeune, Carte Senior, Carte Week-end, Carte Enfant+, Carte Familles nombreuses, Carte Congés annuels, Carte famille militaire :
 

Tickets met reservering :


Uw tickets kunnen tot het vertrek omgewisseld en gerestitueerd worden.
Na vertrek kunnen uw tickets niet meer omgewisseld of gerestitueerd worden.
 

Open tickets zonder reisdatum (worden niet op de website verkocht) :


Uw tickets kunnen worden omgewisseld en gerestitueerd met een inhouding van 10%.

Treintickets zonder vaste zitplaats gekocht na 2 September (voor TER en Intercités reizen waarop reserveren niet verplicht is) zijn geldig tot zeven dagen na de startdatum van de reis.

Heeft u een kaartje gekocht voor 2 september? Dan blijft deze geldig gedurende 61 dagen.

 

Tarieven Normal, Frequent-abonnement :
 

Tickets met reservering :


Uw tickets kunnen zonder kosten worden omgewisseld en gerestitueerd tot het vertrek,en tot 1 uur na vertrek in het vertrekstation van de reis in Frankrijk.
Na vertrek kunnen de tickets nog gedurende 60 dagen worden omgewisseld en gerestitueerd, met een inhouding van 50%.
 

Open tickets zonder reisdatum (worden niet op de website verkocht) :


Uw tickets kunnen worden omgewisseld en gerestitueerd met een inhouding van 10%.


Voorwaarden voor omwisseling en annulering van iDTGV

Uw iDTGV-tickets kunnen worden omgewisseld met een inhouding van 15 euro en kunnen niet gerestitueerd worden.


Voorwaarden voor omwisseling en annulering DB in samenwerking met SNCF


Tarieven Prem's en andere aanbiedingen:


Uw tickets kunnen niet worden omgewisseld of gerestitueerd.


Tarieven Loisirs:


Tot het vertrek van uw trein: U kunt uw tickets omwisselen met inhouding van 50% (maximaal 15 euro) en teruggeven met inhouding van 50% (geen maximum).
Na vertrek van uw trein en tot een uur erna: U kunt uw tickets omwisselen met inhouding van 50% (maximaal 15 euro).


Tarieven voor de kaarten Jeune, Senior, Week-end, Enfant+, Familles nombreuses, Congés annuels, famille militaire:


Uw tickets kunnen tot de dag voor vertrek zonder kosten worden omgewisseld of gerestitueerd.
Als de wijziging plaatsvindt op de dag van vertrek, wordt er € 3 per persoon en per traject ingehouden.
Na vertrek kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd.


Pro-tarieven en abonnement Fréquence:


Uw tickets kunnen tot een halfuur na vertrek van uw trein kosteloos worden omgewisseld, en tot 2 uur na vertrek als u ze vanuit uw vertrekstation in Frankrijk en voor hetzelfde traject omwisselt.
U kunt uw tickets tot twee uur na vertrek kosteloos annuleren.


Tarieven voor mindervaliden en begeleiders, Carte Militaire:


Uw tickets kunnen tot een halfuur na vertrek van uw trein kosteloos worden omgewisseld, en tot 2 uur na vertrek als u ze vanuit uw vertrekstation in Frankrijk en voor hetzelfde traject omwisselt.
U kunt uw tickets tot twee uur na vertrek kosteloos annuleren.


Voorwaarden van OUIGO voor omwisselen en annuleren

Wilt u uw OUIGO-bestelling omwisselen of annuleren?

OUIGO-tickets zijn niet restitueerbaar.

U kunt uw ticket echter wel uiterlijk 4 uur voor de oorspronkelijke vertrektijd van uw trein omwisselen.

Er wordt € 10 per reiziger in rekening gebracht als u de tickets via het internet omwisselt en € 20 per reiziger indien u ze telefonisch omwisselt.

Ga voor het omwisselen van uw ticket naar de OUIGO-website (enkel in het Frans en Engels)

 

Voorwaarden van TGV Lyria voor omwisselen en annuleren (reizen tussen Zwitserland en Frankrijk)

Non-Flex tarief:


Tickets zijn niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar.


Een internationale annuleringsverzekering afgesloten?


Als u niet kunt reizen ten gevolge van een ongeval opgetreden na het afsluiten van uw internationale annuleringsverzekering, meld uw claim bij Europ Assistance.


Meer over de internationale annuleringsverzekering

 


Semi-Flex tarief:


Tickets zijn uitwisselbaar en terugbetaalbaar tot vertrek onderworpen aan een boete van €20.


Tickets zijn niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar na vertrek.

 


Jongeren-en senior tarieven:


Tickets zijn uitwisselbaar en terugbetaalbaar tot vertrek onderworpen aan een boete van €20.


Tickets zijn niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar na vertrek.

 


Lyria Flex tarief:


Tickets onbeperkt inwisselbaar tot het moment van vertrek.


Tickets worden voor 100% terugbetaald voor het vertrek en voor 50% terugbetaald tot 2 maanden na vertrek

.

Voorwaarden van Renfe-SNCF voor omwisselen en annuleren (reizen tussen Spanje en Frankrijk)

Flexi tarief:
Ticket gratis inwisselbaar en terugbetaalbaar tot 2 dagen voor vertrek. Hierna met een aftrek van 10%.

 

Essential tarief:
Ticket inwisselbaar en terugbetaalbaar met een aftrek van 25% tot 7 dagen voor vertrek. Hierna met een aftrek van 50%.


Voorwaarden van TGV Frankrijk-Italië voor omwisselen en annuleren

Flexi-tarief :


Vóór vertrek kunnen uw tickets zonder boete worden omgewisseld en gerestitueerd, totdat de trein vertrekt
Na vertrek van de trein kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd


Standard-tarief :


Na vertrek kunnen uw tickets worden omgewisseld of gerestitueerd met een inhouding van 10 tot 30%.
Na vertrek van de trein kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd


Eco-tarief :


Uw tickets kunnen vóór vertrek worden omgewisseld of gerestitueerd met een inhouding van 50 tot 70%.
Na vertrek van de trein kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd


Mini-tarief :
 

Uw tickets kunnen niet worden omgewisseld of gerestitueerd


Enfant-tarief :
 

Vóór vertrek kunnen de tickets worden omgewisseld of gerestitueerd met een inhouding van maximaal 30%.
Na vertrek van de trein kunnen uw tickets niet meer worden omgewisseld of gerestitueerd


Voorwaarden van Italo voor omwisselen en annuleren

BASISTARIEF: Maximale flexibiliteit
Dit tarief is omwisselbaar en restitueerbaar met inhouding van 20% van de prijs van uw ticket. U kunt uw ticket tot 3 minuten voor vertrek van uw trein omwisselen.

TARIEF ECONOMY: Flexibel en voordelig
Dit tarief is omwisselbaar met inhouding van 10% op de prijs van uw ticket.
U kunt uw ticket tot 3 minuten voor vertrek van uw trein omwisselen.
Dit type ticket is niet omwisselbaar.

TARIEF LOW COST: De beste prijs
Dit tarief is niet omwisselbaar en niet restitueerbaar.

TARIEF PROMO ITALO: Voordeeltarieven
Dit tarief is niet omwisselbaar en niet restitueerbaar.

U kunt ook...

Soortgelijke vragen bekijken

Al onze hulprubrieken

Reserveren

Reserveren
Voordat u vertrekt
Aanbiedingen en diensten
Na aankoop
Betalingen en afhalen
Klant en loyaliteit
Juridische informatie

Extra informatie nodig?

Contact met ons opnemen

Volg ons